English | Russain    
Revizyon

Vida ve kovanlarda belirli bir çalışma sonrasında aşınmalar görülebilir. Bu aşınmalar vida ve kovanların çalışma verimliliğine olumsuz yönde etki edecektir. Belirli mertebeye kadar aşınmış olan vida ve kovanlar revize edilebilirler. Vida ve kovanların revize edilebilirliklerine yalnızca hassas ölçümler sonrasında karar verilebilir. ALMAK, üretim sistemlerinin tamamını seri imalata uygun şekilde oluşturmuştur. Yapılacak hassas ölçümler sonrasında aşınma durumuna bağlı olarak bazı durumlarda yeni bir takım vida ve kovanın imali eski vida ve kovanın revizyonundan daha ekonomik olmadığı tespit edilebilir. Bu gibi durumlarda bazen vidanın bazen de hem vidanın hem de kovanın revizyona uygun olmadığına karar verilir.

Vidalarda Revizyon

Vidaların revizyon edilebilirliği genellikle içinde çalıştığı kovanın aşınma durumu ile beraber değerlendirilir. Kovan çapı revizyon ile büyütüleceğinden dolayı vida sıkıştırma oranları büyüyen kovan çapına göre yeniden gözden geçirilmelidir. Buna göre vidalar, sıkıştırma oranları olumsuz etkilenmeyecek ise revize edilebilmektedir.

Kovanlarda Revizyon

Kovanda aşınma kendisini delik çapında form bozuklukları olarak gösterir. Bu aşınmalar bölgesel yaralar, kovan boyunca koniklik ve/veya kovan kesitinde ovallik şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Revizyon işlemi sonrasında kovan çapı büyütülerek bu bozuk formlar bertaraf edilir. Fakat sağlıklı bir revizyon işlemi için aşınma belirli sınırlar içerisinde olmalıdır.