English | Russain    
Kovanlarda Bimetalik Uygulama

Kovanlarda da vidalarda olduğu gibi bimetalik kaplamalar ile aşınmaya karşı direnci arttırarak ömrün uzatılması hedeflenmektedir. Aşındırıcı özelliği yüksek hammadde, katkı maddelerinin yoğun olduğu uygulamalar, yüksek devirde çalışma gibi işletme zorluklarında çalışma ömrünü arttırmak amacı ile sizlere bimetalik uygulamalar önermekteyiz.

Mazeme Seçimi PDF Dosyası
Kovanlarda Bimetalik Uygulama Teknik Bilgiler Tablosu
 
Almak Kodu Sertlik Değeri Aşınma Dayanımı Korozyon Dayanımı Teknik Doküman
Teknik dökümanlar için PDF bağlantısına tıklayınız.  
AR 121 58-62 *** *** TD-AR 121.pdf
AB 333 62-69 *** *** TD-AB 333.pdf
AR 215 53-57 ***** **** TD-AR 215.pdf
AB 800 58-66 ***** ***** TD-AB 800.pdf