ÜRÜNLER

1968 yılından bugüne kadar plastik sektörü için kovan ve vida üretimi yapan ALMAK branşında müşterilerine birçok ürün sunmaktadır. Bu ürünler başlıca aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • • Plastik enjeksiyon makineleri için kovan ve vidalar
  • • Plastik enjeksiyon makineleri için ön grup elemanları (roket, yüzük, bilezik, torpedo ve meme)
  • • Plastik esktrüderleri için kovan ve vidalar
  • • Kauçuk ekstrüderleri için kovan ve vidalar
  • • Geri dönüşüm ekstrüderleri için kovan ve vidalar
  • • Bimetalik kovan ve vidalar
  • • Uzun süreli gaz nitrasyon ile sertleştirilmiş kovan ve vidalar
  • • Yüksek kapasiteli ekstrüder kovan ve vidaları
  • • Ekstürder kovanları için helisel ve düz kanallı besleme bölgeleri
  • • Counter Rotating paralel çift kovan ve vidalar